1800-talets Göteborg

Drunknad

Påskaftonen begaf sig härifrån skepparen Johan Hasse i sällskap med en besättningskarl i en julle till Bratten. Kommen dit lemnade H. besättningskarlen som landsteg därstädes, hvarpå H. ensam vid 11-tiden på qvällen fortsatte färden från Bratten till sin hemort Köpstadsö.

Folk från Bratten hörde inom kort nödrop, hvadan man antog att någon olycka träffat H., hvilket också besannade sig då båten och H:s mössa påskdagen påträffades.

Den så sorgligt omkomne mannen var endast 28 år gammal. (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 april 1896)