1800-talets Göteborg

Andrées ballonghus

”Öfveringeniör Andrée hitkom i går morgse för att se på sitt ballonghus. Han fann bygget fullt tillfredställande och meddelade, att hans blifvande kamrat i färden Nils Strindberg lemnar Paris den 21 d:s. Ballongen är nu nästan färdig. Ballonghuset blir färdigt på bestämd tid i nästa månad.” (Ur Göteborgs Aftonblad 18 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta och visar Stommen till Andréska ballonghuset uppförd å tomt i Göteborg (Masthugget) juni 1896. Fotograferat av: Hjalmar Fredrik A:son Brink.