Debatten i vår tid kring Västtrafiks betalningssystem är inte något nytt, även 1896 vållade ett nytt sätt att betala på spårvagnarna huvudbry för göteborgarna. ”På spårvagnarne tillämpades i går för första gången det nya systemet med att nedlägga afgiften i penningbössor. Allmänheten var nog ganska konfunderad, i synnerhet öfver vexlingen, och det torde nog dröja länge innan man vänjer sig vid den nya ordningen. Konduktörerna vexla intill 2 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 april 1896)

Bilden i sidhvudet är hämtad från Carlotta och visar Den sista hästspårvagnen synes här på Drottningtorget 1911.