1800-talets Göteborg

Nya föreståndare för utskänkningsrörelsen

”Till föreståndare för utskänkningsrörelsen af spirituosa å Hotell du Nord efter hr Herman Severin Carlson har utskänkningsbolagets styrelse från 1 dennes antagit handlanden Johan Aug. Tiljander. Utskänkningen af spirituosa inskränker sig till servering åt å hotellet boende resande på deras rum och i hotellets matsal.

– Utskänkningsrörelsen efter aflidne källarmästaren Lundberg, Skeppsbron N:r 1, har öfverlåtits af utskänkningsbolagets styrelse till hans änka Amanda Lundberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Carlotta: Hotel Du Nord, Köpmansgatan 50. Årtal uppges ej.