1800-talets Göteborg

Omkullsknuffad å Haga Östergata

”Omkullsknuffad å Haga Östergata blef i går qväll en äldre qvinna, hustur Maria Charlotta Lundblad, hvarvid hon fick högra foten så svårt skadad att hon måste afforas till Sahlgrenska sjukhuset, där hon fortfarande vårdas.

Gumman, boende N:r 29 Andra Långgatan, kände ej den person som råkade ikullknuffa henne samt kunde ej uppgifva om det skett med afsikt eller ej.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Haga Östergata, 1903.