”Första maj firades i går granska grundligt i Göteborg. Restauranterna voro öfverfylda och roliga scener utspelades här och hvar af folk som druckit lite för mycket ”merg i benen”. I alléerna och på gatorna vilmade det fram på aftonen af menniskor, hvilka det vackra vårvädret lockat ut. Damerna visade sina nya vårtoiletter och herrarne hade letat fram sina ljusa sommarkläder. Vädret var som sagdt utmärkt ehuru det fram på qvällen blef något kyligt. På Lorensbergs varieté gick det särdeles lifligt till. Stämningen var betydligt ”hög”. I Trädgården bjöds på fin musik. Fullt öfverallt. Operakällarens nya veranda invigdes af en publik som fyllde den till sista plats.

I Slottsskogen var folklifvet lifligast vid 10-tiden på aftonen. Den icke särdeles stora lokalen å Malmgården blef redan tidigt öfverfull liksom verandan och gårdsplanen. Götarne musicerade flitigt och till stor belåtenhet. Men hvad som allmänt saknades var sång. ”Sköna maj, välkommen till vår bygd igen”, har under många år varit lösen för majfirandet i Slottskogen, men i år vardt publikens bidan på dessa och andra populära sånger alldeles förgäfves. Publiken var som vanligt stillsam, och serveringen gick raskt undan.

Idag ha vi 2 maj, ruelsens stora dag, men för dem som ej festade för mycket i går är det en herrlig dag med den friskaste vårluft, en högblå himmel och strålande sol. Ut i naturen!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Slottsskogen omkring 1890.