”Göteborgs Fältridtklubb hade i går morgse anordnat släpjakt, hvilken började vid Mariedal i närheten af Gamlestadsbro och gick i stora bukter öfver Qvibergsterrängen. Jakten, som denna gång gick efter Fältridtklubbens hundar, räknade 18 deltagare.

En hel del grafvar och stengärdesgårdar togos under flott galopp. I närheten af Qvibergsnäs hopsamlades hundarne och jaktskaran fortsatte i skridt till Utby, där ett flott galopp åter började öfver flea därvarande stenmurar, och slutade jakten i närheten af ”Fjellbo” vid Partille.

Jaktridten kan anses som en af de mest lyckade Fältridtklubben har haft.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Kapplöpningarne å Kviberg d. 2 Juni 1912.