När det inte finns något annat att skriva om så får vädret en framträdande roll i nyhetsrapporteringen, så var det även 1896. Som ”toppnyhet” den 21 maj 1896 under Göteborgs nyheter skrevs följande:

”I går eftermiddag och i natt har ett uppfriskande vårregn fallit till landtmannens stora belåtenhet. Äfven i dag har det regnat ganska bra. Vi ha till och med hört att åskan har gått i dag. Parkerna stå nu i sin vackraste sommarskrud och ute i skärgården där växtligheten alltid utvecklas fortare än inom stadens hank och stör, måste man rean slå af gräset. Temperaturen är i dag +6 grader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Slottsskogen, okänt år.