Under rubriken Från Allmänheten fanns följande kritik mot vattnet i Göteborg:

”Skräppevatten med metmaskar och ödlor.

Då nu tyfusfeber tyckes allt mer gripa omkring sig här i staden framkallas lätt den frågan: Hur står det till med Göteborgs dricksvatten och kan intet göras för dess förbättrande?

Att elfvattnet icke är rent är ju allmänt bekant, hvarför det förefaller underligt att ej ledningen från Skräppekärr afstänges. Delsjövattnet räcker helt visst till åtminstone före midsommar och kunde möjlighen tyfusepidemien hejdas innan man på nytt blef tvungen begagna elfvattnet.

Som bevis på vattenledningsvattnet ej är rent kan anföras att vid tappning framkommit stora metmaskar, små ödlor samt annan orenlighet och då sådant kan passera Skräppekärrsfiltrerna så gå naturligtvis alla bakterier med oantastade.

Theodor.” (Ur Göteborgs Aftonblad 20 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Vattenverket vid Alelyckan år 1899.