”En utställning af mer än vanligt intresse kommer i slutet af denna vecka att öppnas i Slöjdföreningens skola. Utställningen omfattar konstsömnadsföremål, som äro förfärdigade på Singers Originalsymaskiner.

De till ett antal af 200 uppgående arbetena hafva först varit utstälda i Chicago och där väckt mer än vanlig uppmärksamhet, då man till dato knappast kunna tänka sig, att man med en symaskin icke blott skulle kunna sy praktiska saker utan ock rent af konstnärligt framkalla landskap, sjöstycken, genrestycken etc,” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Singer symaskin.