”Hamnkaptenen har i skrifvelse till magistraten föreslagit, då nu en särskild tull- och packhuslokal å den nya kajen är absolut nödvändig för att tillgodose såväl rörelsens kraft som lika transportväg för alla, att dessa loklaer uppföras vester om varuskjulet VI å den från hrr Larsson & Seaton expropierade egendom. Lokalerna komma då att ligga midt emellan Rosenlundskanalen och Gamla Varfvet.

Uppförandet af nämnda lokaler å platsen vester om skjulet VI bör, anser hamnkaptenen, kunna ske billigare och bättre då grundläggningsarbetet kan verkställas under nu pågående kajbyggnad, samt vara färdiga i lika god tid som å platsen öser om varuskjulet III.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Göteborgs hamn. Nya Kajen år 1896.