1800-talets Göteborg

Den elektriska ljuskabeln på Norra Liden

”En elektrisk ljuskabel, tillhörig aktiebolaget ”Elektron” och dragen öfver taket till handlanden E. Svans nybyggnad n:r 12 vid Norra Liden, hade i lördags, till följd af hr Svans arbetare (därtill beordrade) hade flyttat ställningen där kabeln var fästad, kommit i kontakt med takplåten, hvaraf följden blef att kabeln så starkt upphettades, att metallen smälte och kabeln gick af. Dess ena ända träffade verkgesällen Anders Johan Gustafsson å venstra axeln, så att ena armen blef förlamad. Han begaf sig till sjukhuset, men det befanns, att skadan var af snart öfvergående art och endast medförde en tillfällig ömhet.

Så snart vederbörande ingenjör underrättats, blev kabeln åter satt i ordnat skick. Förhör kommer i morgon att hållas inför poliskammaren.” (Ur: Göteborgs aftonblad 1 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Norra Liden år 1886.