”Frågan om stadsplan för landeriet 10 i 12:te roten anmäldes i går af Stadsfullmäktiges ordförande till förnyad behandling, sedan järnvägsfrågan blifvit afgjord. Den nya järnvägen skall nemligen dragas fram öfver landeriets område. Frågan återremitterades till Byggnadsnämnden med uppdrag att inkomma med yttrande rörande de ändringar i nämndens förslag till stadsplan som blifva en följd af Stadsfullmäktiges beslut i järnvägsfrågan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är Simon’s 1888 karta, detalj över Gamlestaden (12:e roten)