I dagens tidningsnotis ges en bra bakgrund och förklaring till varför det inte finns någon järnvägsförbindelse vid Svinesund.

”Den bohuslänska längdbanan. ”Fredrikshalds Tilskuer” omnämner detta af svenska regeringen påtänkta järnbaneföretag och anmärker, att man tänkt sig, att Norge skulle deltaga till hälften i bestridandet af kostnaderna för spännbron öfver Svinesund samt dessutom anlägga vägen härifrån till Bergs station på Smaalenesbanan (en i sjelfva verket mycket kort bit, på högst ett par kilometer).

Tidningen tillägger, att det emellertid är mycket tvifelaktigt, huruvida Norge vill vara med härom. För norrmännen får banan mycket ringa betydelse, då afståndet från Kristiania till Göteborg genom densamma endast skulle förkortas med 2 á 3 svenska mil. När därtilllägges, att norska staten är stor delegare i Dalslandsbanan, så har man rätt små förhoppningar, att stortinget skulle här vilja göra några, äfven relativt obetydliga, uppoffringar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Strömstads station omkring 1904.