1800-talets Göteborg

Bergsprängare Jan Ludvig Hurtig

”Bergsprängaren Jan Ludvig Hurtig, som haft tillsyn vid sprängningsarbetet vid vegagatan, där såsom förut omtalats vid aflossandet af ett skott utslagits en del fönsterrutor i intilliggande hus utom annan skada som de kringslungade stenskärfvorna åstakommit, dömdes att böta 20 kr. för bristande varsamhet vid sprängningen. Skadan har ersatts af byggmästaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Vegagatan år 1897.