”Prins Eugen lärer under sin vistelse härstädes för Musei- och utställningsinvigningen komma med anledning af dödsfallet i landshöfdingeresidenset att bo hos frih. Oscar Dickson. Prinsen lär komma att intaga frukost och middag hos hr Pontus Fürstenberg.” (Ur Göteborgs Aftonblad 11 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Baeckströms påskrift å baks. av fotot ang. de båda fastigheterna i högerkanten: ”R. o. sen. Edv. Dickson” [längst t.h.] samt ”Ol. Wijk, sen. Wallentins [?]” [t.v. om föreg.]