”Ett fruktansvärdt åskväder drog åter vid 3-tiden i går öfver staden. Himlen öfverdrogs plötsligt med moln och blixtarne började ljunga i hastigt tempo. Man märkte tydligt att de slogo ned på åtskilliga ställen i staden men man fick ej tid att genast taga så noga reda på den saken, ty ett våldsamt regn, ett riktigt skyfall jagade allt hvad lif och anda hade inomhus.

Ovädret var öfver på ungefär en halftimma och då kunde man betrakta förödelsens styggelse öfverallt i planteringar och trädgårdar. Massor af grenar hade slitits bort från träden och på Gamla kyrkogården vid Stampen hade till och med tre stora träd uppryckts. På vårt eget tryckeri roade sig åskan med att släcka det elektriska ljuset, just då vi skulle börja tryckningen af tidningen. I hörnet af Seminarie- och Vestergatorna blef ett plank alldeles ramponeradt. I  Slottsskogen slog åskan ned i Vinterpaviljongens telefonapprat. Den värsta skadan åstadkoms i huset n:r 31 vid Landala Långgata. En åskstråle slog ned genom taket, gick genom hela tredje våningen, hvars väggar den genombröt, och fortsatte sedan ned i andra våningen. Lyckligtvis blef ingen skadad, ehuru åskstrålen gick tätt öfver de innevarandes hufvuden. Sex rum blefo mer eller mindre ramponerade. Äfven i bergen ofvanför Karl Gustafsgatan slog åskan ned.

Vid half 4-tiden slog åskan ned i en ladugårdsbyggnad till huset n:r 16 Litt. R i Majornas första rote, hvarvid ett kokreatur dödades. Huset tillhör änkan Ellika Falk.” (Ur Göteborgs Aftonblad 12 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Landala