Idag skulle nog beskedet att vagnen är inställd på grund av sjuk häst verka lite märkligt, men 1896 var hästarna spårvagnarnas motorer.

”Sjukdomen hos spårvagnshästarne är lungkatarr. Två hästar ha dött. I går voro 5 sjuka men de äro alla nu på bättringsvägen” (Ur Göteborgs Aftonblad 13 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Omkring år 1900.