1800-talets Göteborg

Brand på Rosenlunds fabriker

”Eldsvåda utbröt vid 4-tiden i går e.m. å Rosenlunds fabriker. I ett rum i den nytillbyggda delen hade eld, troligen genom sjelfantändning, uppstått i en större låda innehållande bagagnadt trassel, som hopsamlats för att tvättas. Elden spred sig till golf och väggar och hade fått ganska stor omfattning, då den upptäcktes. Lyckligtvis blef man dock herre öfver den innan den hunnit sprida sig till det angränsande rummet, där flera fat olja förvarades. Den tunna skiljeväggen mellan de båda rummen var dock alldeles förkolnad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Rosenlunds farbriker omkring år 1900.