”Bums i kanalen i närheten af Bazarbron föll igår vaktmästaren karl Hallberg boende n:r 19 Haga Nygata, under det han promenerade å strandvägen i Kungsparken.

Hallberg blef inom kort uppdragen ur det våta elementet samt blir nu instämd till polisdomstolen emedan han under sin promenad haft en försvarlig florshufva.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Bazarbron, Göteborg 1905-10-08