1800-talets Göteborg

Skånska husarer i Trädgårdsföreningen

”I Trädgårdsföreningen bjudes sedan i går afton musik af Skånska husarregementets musikcorps under anförande af direktör Olof Lidner, efter det att direktör Kuhlau nu afslutat sin lyckosamma sejour.

Den nya musikcorpsen, som i går itll följd af h.k.h. kronprinsens födelsedag uppträdde i sin synnerligen vackra paraduniform, tycktes göra ett godt intryck på den talrika publiken att döma efter det lifliga bifall, som egnades särskildt programmets sista afdelning.

Programmet för i går afton var alltigenom elegant och gediget sammansatt och utfördes på ett sätt som vittnar om ärligt arbete och synnerligen förtjenstfull ledning.

Vistelsen härstädes kommer att räcka ett par månader och helt säkert skall corpsen under denna tid lyckas spela in sig fullständigt hos Göteborgspubliken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:Göteborg. Stora Nygatan och Synagogan. 245 sett från Trädgårdsföreningen 1880-talet.