1800-talets Göteborg

Till salu

Göteborg växte under 1890-talet och nya bostäder uppfördes på områden där det tidigare endast funnits mindre verkstäder och industrier. Inför omläggningen av Folkungagatan fanns det en annons i dagspressen:

”För utläggning af reglerade Folkungagatan i denna stads 16:de rote, komma de magasins- mälteri- och maskinhusbyggnader som finnas å en del af tomten n:o 41 litt. A med andel i n:o 47 uti 12:te roten att under hand försäljas för afröjning från platsen under nästa Oktober och November månader eller dessförinnan.

Hugade spekulanter behagade att på stället bese i fråga varande byggnader som äro dels af trä och dels af sten under tegeltak samt säljes delvis eller tillsammans.

På samma ställe finnes äfven till försäljning en ångpanna och en maltkross.

Göteborg i Juni 1896. J.B. Andersson, Stampgatan 36.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:”Rackareheden.” Etsning. Anm. Troligen bebyggelse vid Färgaregatan.