1800-talets Göteborg

Löfmarknaden på Skanstorget

”Löfmarknaden på Skanstorget har ej lidit af brist på tillförsel i dag. Massor af unga björkar hafva där salubjudits, och det har nästan varit med vemod man sett offren för detta baggböleri i stor skala i vårt trädfattiga landskap. Emellertid får man väl trösta sig med att det är midsommar och att folket måste ha lite grönt. Men nog vore det trefligare ändå att låta de unga träden stå qvar ute i naturen och gå ut och lägga sig i deras skugga i stället för att hugga ned och släpa in dem till staden för att förvissna i trapp- och portgångar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta. Saluhallen nedanför Skansberget, år 1901.