1800-talets Göteborg

Lustjakten ”Varuna”

”Lustjakten Varuna tillhörig hertigen af Schaumburg-Lippe, ankom hit i går.

Ombord befinner sig prins Ernst af Sachsen-Altenburg, hertigen sjelf, kontreamiralen Ascheaborn, marinkommissarie öfver Kejsar Wilhelms kanalen, lamt en löjtnant Roeder.

“Varuna“, som deltagit i kappseglingar­na vid Kiel och är anmäld att deltaga i de förestående kappseglingarna i Köpen­hamn, har 7 mans besättning, kaptenen inberäknad, är 14 fot djupgående och skall halva kostat 4,000 pund sterling.

— Om vistelsen i Varberg berättar sta­dens tidning.

Prins Ernst och hans följe deltogo med lif och lust i lördagens danssoirée i societetshuset. Pä söndags f. m. besågs fäst­ningen, där äfven de underjordiska gångar­na besöktes. På söndags afton var bad- sällskapet bjudet ombord å “Varuna“, där prins Ernst passade på och tog en foto­grafi af sällskapet. Senare på aftonen roade sig främlingarne med lawntennisspel i societetsparken. Dagen afislutades med en synnerligen animerad supé.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: HMS ”Drott”, Oscar II:s lustjakt, vid Malepert. Besättningen (med kung) har mannat reling. Kungen skymtar på akterdäck. Omkring år 1900.