1800-talets Göteborg

Åter till fosterjorden

En återkommande rubrik i Göteborgs Aftonblad och andra göteborgstidningar under 1800-talets slut var emigrationen och redogörelser för hur många personer som emigrerat den senaste veckan, men det fanns även en liten ström av människor som kom tillbaka.

”Med ångaren ”Domino” som hitkom i lördags följde 80 och med ”Ariosto”, som anlände hit i går e.m., 17 svenska passagerare, hvilka öfver England återvände från Amerika till fäderneslandet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juli 1896)

Bilden är hämtad från Digitalt Museum. Foto: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet: Domino