1800-talets Göteborg

Håll maten kall

Ett godt sätt att förvara is. Inlinda ett större eller mindre isstycke i ett flanellskyn­ke, en sjal eller dylikt, och ni kan vid utflykter till lands och sjös medföra det i en korg utan att det smälter. Det fryser till och med fast vid yllet, äfven om man lägger det i gräset un­der ett träd, blott det ej är alldeles utsatt för den heta solen, och det förminskas ej synbart genom att någon del smäller.

För att sönderdela isen i mindre bilar till kallskål, saft o. d. finnes intet bättre verktyg än en vanlig hattnål. Håller man nålen hårdt tryckt mot isen, får man snart höra hur det börjar spricka i den och innan nian vet ordet af, går isen sönder. På detta sätt sönderdelar man mycket lättare mindra stycken än genom att hacka med yxa eller knif, då alltid mycket i onödan söndersplittras. Äfven för att sönderdela större stycken är ett spetsigt eller hvast eggjern bäst.

Att hålla smör kallt utan is. Ställ smörasken eller smörburken i en talrik med vat­ten och stjelp en vanlig blomkruka öfver tall­riken upp och ned. Hålet i krukans botten kan efter behag tilltäppas med en kork eller ej. Om man sedan öfvertäcker krukan med en våt hand­duk, som får hänga ned i vattnet på talriken, åstadkommer denna hastiga afdunstning äfvensom krukans porositet att smöret hålles hårdt och kallt.

Man kan äfven nedsätta en burk med smör en bytta eller blecklåda med fuktig sand. Hål­les sanden fuktig med kallt vatten, bibehåller smöret sin fraicheur.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Isupptagning, sågning av isblock på fruset vatten och borttransport av blocken med häst och släde.