1800-talets Göteborg

Pansareskadern

”Pansarbåten “Svea“ ankrade i går vid 2-tiden på e. m. i Stora Kalfsund.

“Thule“ lemnade i går morse kl. 8 Mar­strand och gick norrut. “Göta“ anlände dit vid 12-tiden i går middag och ankrade i södra hamnen samt afgick norrut, redan kl. half 4 på e. m., skrifver vår korre­spondent.

— Från Lysekil meddelas i förgår af­ton: I natt utkämpades en fingerad strid, hvarvid pansarfartyget “Svea“ angreps af torpedbåt, som i grund besegrades. “Svea“ bar i dag företagit en tur till Ellösefjärden och återkom på middagen. “Svea” afgick söder ut kl. 6 i eftermiddags.

Göteborgs Aftonblads korrespondent i Lysekil skrifver i går:

“Pansarfartyget “Svea“ anlände hit i går på middagen. Såsom vanligt vid så­dana tillfällen samlades en massa nyfikna att taga kolossen i betraktande. På e. m., då fartyget var upplåtet för allmänheten, formligen vimlade det af badgästbåtar omkring och vid sidorna af detsamma.

I natt hölls stridsöfning på Södra ham­nen. En torpedbåt skulle genom Släggösund anfalla “Svea“. Först drabbade de på Flatholmen utsatta vakterna samman med fienden, som, sedan han lyckats komma innanför bevakningslinien, försökte intränga genom sundet. Nu observerades han dock från “Svea, som kastade sina elektriska ljusknippen på honom. Strax började “Sveas“ kanoner ooh kulsprutor att spela. Torpedbåten gjorde den ena vändningen efter den andra för att komma ur skottlinien, hvilket dock ej lyckades. Därpå försvann han ur sundet för att strax därpå sticka fram på andra sidan Släggön, där han erhöll dödsstöten. “Svea“ hade alltså vunnit en lätt seger.

Pansarfartyget afgick i dag söderut.“ (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Thule, fartyget byggt år 1893 vid Lindholmens varv, Göteborg.