1800-talets Göteborg

Sprängdt tjufband

”Förre tvångsarbetsfången och inbrottstjufven 19-årige Oskar Birger Christensson införpassades i dag på e. m. till cellfängelset.

Han har erkännt att han 13 dennes på mid­dagen vid Skeppsbron sammanträffat med 17- årige Ernst Albin Andersson från Masthugget, då de kommo öfverens om att gå upp till Lilla Otterhälleberget för att lägga sig sofva därstädes. Uppkomna å berget fingo de syn på en där liggande sofvande mansperson, då Christensson smög sig fram till den sofvande, lösgjorde dennes klocka från kedjan och stop­pade uret på sig hvar efter de skyndade där­ifrån.

1 sällskap begåfvo de sig därpå till Majornas Pantaktiebolags kontor där uret (värderadt till nio kronor) pantsattes för 5 kronor. För dessa pengar utlöste de ett par pantsatta byxor och inköpte ett par skor samt delade resten sins emellan.

Urets egare är plåtslageriarbetaren Pontus Johansson i Majorna.

Vid 1/2 12 på natten 13 dennes var Christensson åter ute för att röfva byte samt hade då valt till sällskap förre tvångsarbetsfången och inbrottstjufven Gustaf Oskar Svensson boende n:r 4 vid Klockaregatan.

Kosan styrdes nu till handlanden O. A. Göthbergs cigarrbutik i närheten af Pusterviksbron. Genom ett öppet fönster öfver bu- tiksdörren kröp Christensson, som af sin kam­rat lyftades upp till fönsteröppningen, in i butiken där han tillgrep 6 å 7 portmonnäer, 6 rökpipor, ett par urkedjor till ett sammanlagdt värde af närmare 10 kronor samt i kontanta pengar 2 kr. 50 öre.

Efter rofferiet skulle tjufven bege sig ut, då butiksdörren plötsligt öppnas och hand­landen Göthberg som tillfälligtvis hade ett ärende in i butiken träder in och öfverraskar Christensson, som emellertid raskt lyckas komma förbi Göthberg ut i det fria, hvarefter han skyndsamt försvann.

Svensson förnekade vid förhör i dag på e. m. inför poliskammaren att han hjelpt upp Christensson till fönsteröppningen men erkännde att han var vittne till inbrottet. De stulna pengarne hade Christensson användt till sitt uppehälle. Christensson är förut straffad för snatteri samt fyra gånger för stöld.

Målen remitterades i dag till rådhusrätten. Andersson och Svensson fingo tillsvidare vi­stas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Parti af Vallgraven med Pusterviksbron, 1903.