”Göteborgs Velocipedklubb anordnar, som af annons i dagens num­mer framgår, velocipedkapplöpningar å sin bana söndagen 2 instundande augusti kl. 1 e. m. Hufvudloppet omfattar 100 kilometer om klubbens f. d. vandringspokal vid täflingen Kungsbacka-Varberg-Kungsbacka, hvilken för närvarande innehafves af hr A. J. Anderson från Helsingborg, som tvenne gånger eröfrat den. För att blifva vinnarens egendom måste den eröfras trenne gånger.

Anmälan till deltagande i täflingarne skall vara insänd till br Tor Törnsten se­nast torsdagen 30 dennes kl. 8 e. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum:  Enligt givarens faster den första cyklisten i Bollnäs, iförd cyklistdräkt, vid sin säkerhetsmaskin. Cykeln, särskilt ramen, liknar ”Herkules” från Per From i Stockholm, men har kuggstångsstolpe för sadelfästets höjd över marken, troligen en engelsk modell från 1880-talets slut. Möjligen är mannen på bilden Hjalmar Fogelmarek,1894.