”En karavan somaler kommer till Göteborg i midten af nästa vecka. Den skall uppträda på Lorensberg en tid.

Somalernas hemland är som bekant i Öst-Afrika. Karavanen består af 33 medlemmar. Å Lorensberg komma de att uppföra en fullt karakteristisk somalerby och uppträda vid åtskilliga föreställningar, vid hvilka de komma att visa flera af deras hemlands egendomliga plägseder. Karavanen lär blifva intressant att få se. Så har det åtminstone sagts på andra ställen, där den uppträdt, senast i Kristiania.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Lorensberg med omgivningar.