”Ångaren “Ar­ian“ råkade i går afton vid Varfvet Ku­sten, på resa från Styrsö hafebad med omkring 250 passagerare, fa propellern insnärjd i inudderverkets bojketting. Bergningsångaren “Färdig”, som nyss förut blifvit bortvisad från Styrsö bafsbads brygga, kom emellertid i rätt tid för att lemna bistånd och taga passagerare ombord intill staden. Ångaren “Svanen“ medtog äfven åtskilliga passagerare från “Ärlan“.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Färdig år 1901.