”Det hus vid Erik Dahlbergsgatan, i hvilket Praktiska hemmet varit inrymdt, håller nu på att inredas till bostadslägen­heter om ett rum och kök. Det lär skola användas till bostäder åt mindre bemed­lade för hvilka en dam inom samhället nu betalar hyresersättning.

Arbetet utföres af byggmästaren F. O. Petterson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet här hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar hus utmed Erik Dahlbergsgatan, men det är osäkert vilket hus som notisen ovan syftar på.