1800-talets Göteborg

Åskan som skattgräfvare

Vid det senaste stora åskvädret slog åskan, såsom vi förut meddelat, flera gånger ned på Styrsö Tånge och åstadkom därvid åtskillig skada. Men den åstadkom äl­ven åtskilligt godt. Den lär ha botat en person för en halsåkomma och nu erfara vi att den äfven bräkt dolda skatter i ljuset.

Åskan slog nemligen ned i en åker och plöjde där en djup fåra. Därvid blottades 4 speciedalrar från Carl XII:s tid, hvilka varit inlagda i ett stycke se­gelduk.

Sägnen berättar att den nuvarande jordegarinnaas farfar, som var klockare i Styrsö och en underlig kurre för resten, brukade gå och gräfva ner pengar här och där i ödemarken. Troligen är det några af gubbens slantar man funnit.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: 1 riksdaler, 1707.