Vid det senaste stora åskvädret slog åskan, såsom vi förut meddelat, flera gånger ned på Styrsö Tånge och åstadkom därvid åtskillig skada. Men den åstadkom äl­ven åtskilligt godt. Den lär ha botat en person för en halsåkomma och nu erfara vi att den äfven bräkt dolda skatter i ljuset.

Åskan slog nemligen ned i en åker och plöjde där en djup fåra. Därvid blottades 4 speciedalrar från Carl XII:s tid, hvilka varit inlagda i ett stycke se­gelduk.

Sägnen berättar att den nuvarande jordegarinnaas farfar, som var klockare i Styrsö och en underlig kurre för resten, brukade gå och gräfva ner pengar här och där i ödemarken. Troligen är det några af gubbens slantar man funnit.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: 1 riksdaler, 1707.