”En af Amerikanliniens stora expressångare har i dessa dagar gjort en utomordent­ligt snabb resa öfver Atlanten. Denna linies nya ångare “St. Louis“, som afgick från Southampton lördagen den 1 aug. på e. m. framkom nemligen till New York redan påföljande fredag den 7 aug. kl. 10 på morgonen, och har härigenom med 3 timmar slagit förutvarande rekord mellan dessa platser. De svenske passagerare som denna tur medföljde afgingo härifrån onsdagen den 29 juli och kommo således att göra den snabbaste resa som någonsin hittills blifvit gjord från Göteborg till New York.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från http://www.greatships.net/stlouis.html: St. Louis was built for the American Line by W. Cramp & Sons of Philadelphia. Launched in 1894, she made her maiden voyage from New York to Southampton on 5 June 1895. Although expected to be faster than their American Line consorts Paris and New York, St Louis and her sister St. Paul turned out to be significantly slower, and were taken out of service for modifications after only a few months of service. When they returned to service, they were considerably faster; St. Louis making a westbound crossing at 20.35 knots in August 1896.