”Den förut af, oss omnämnda illuminationen hade trots det fula vädret lockat ut väldiga skaror at göteborgare.

Det hade fallit ett lätt regn på e. m., men det klarnade äter upp vid 8-tiden, hvarpå himlen åter började mulna och ett par regnskurar komrno just då parken hun­nit illumineras.

Illumineringen var densamma som Bell- mansdagen: med kulörta lyktor kring vil­lan å Malmgården, hvarest Målareqvartetten lät höra sina friska sånger, samt kring Vinterpaviljongen och rundt kring stora dammen samt å ön i densamma. Från denna senare afbrändes äfven några ben­galiska eldar.

Det hela var för öfrigt utmärkt.

Det lilla goda Schönemanska kapellet presterade flere förtjenstfulla nummer för en talrik och tacksam publik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Slottsskogen år 1900.