”Partilles Skyttegilles ordinarie täfling egde i år rum på skjutbar.an i Öjer­sjö söndagen 9 dennes.

I täflingon deltogo 18 skyttar, fördelade i 3 klasser. I klass III (precisionsskjutning med 12 skott på 300 meter och snabbeld under 1 minut på 200 meter) togs l:sta priset af hr Karl Nyberg från Utby med sammanlagdt 219 point. I klass II (precisionsskjutning med 12 skott på 300 meter och hastig precisionsskjut­ning med 12 skott på 200 meter) eröfrade hr Edvin Karlsson från Mellby l:sta pri­set med sammanlagdt 95 points. Seger­vinnare i klass I (precisionsskjutning med 12 skott på 200 meter) blef hr K. G. Jonsson från Mellby med 52 points. Efter täflingen vidtog engenäm fest med dans, som varade ända till morgonen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Falköpings skyttegille, får här illustrera händelsen i Partille då ingen bild på ett skyttegille i trakten av Göteborg har påträffats.