”I fredags eftermiddag drunknade i Gullmarefjorden, strax utanför Edsvik, sjömannen Gustaf Adolf Karlsson ifrån Stala i Bokenäs socken. Den omkomne hade, efter att natten förut hafva bevistat en danstillställning, på morgonen i sällskap med en annan person begifvit sig till Lysekil i en mindre segelbåt samt befann sig

på återväg, då olyckan skedde i följd af att båten plötsligen kantrade. Ett par personer, som begifvit sig ut till olycksplatsen, lyckades i sista stund rädda den ene af männen, som höll sig fast vid masten. Af den andre syn­tes då ej ett spår; antagligen har denne, så­som icke simkunnig, omedelbart försvunnit i djupet. Huru vid olyckan i öfrigt tillgått, har ej med visshet kunnat utrönas.

Den under så beklagansvärda omständighe­ter omkomne var omkring 20 år gammal samt sörjes närmast af åldriga föräldrar och flera syskon. Han hade nyligen hemkommit efter att under sommaren varit anstäld å ett norskt sälfångstfartyg, skrifver B:n.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Digitalt Museum: Lysekil ca 1878.