1800-talets Göteborg

Tillgrepp af två par byxor

”För tillgrepp af två par byxor värderade till 10 kronor anhölls i går af po­lisen drängen Karl Albin Karlsson, i tjenst hos hemmansegaren Ludvig Andersson i Torslanda socken å Hisingen.

Karlsson hade i sällskap med sin syster i går morgse ankommit hit till staden, där de enligt hans uppgift jemte drängarne Sandy Larsson och Gustaf med obekant tillnamn ifrån Lundby, begåfvo sig in i Ullénska butiken n:r 4 Husargatan för att handla. På uppmaning af Larsson tillgrep Karlsson ett par byxor, som Larsson ville ha för egen räkning; den andre Lundbybon var åsyna vittne till stölden. Fru Ullén som äfven märkt tillgreppet till­kallade polis som anhöll tjufven. Hans man­liga sällskap försvann i samma ögonblick. Karlsson född 1873 i Härryda skyllde på att han föröfvat stölden i fyllan och villan.

Målet remiterades i dag till rådhusrätten, och Karlsson fick resa till sitt hem.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Husargatan, troligen år 1900.