”Simuppvisning med folkskolebarn kommer i morgon att ega rum, med flic­korna kl. 9 f. m. och med gossarne kl. 4 e. m. För simkonsten intresserade da­mer och herrar hafva tillfälle att härvid närvara i Löfströmska badbassinen vid Hisingbron.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Löfströmska Kallbadinrättningen omkring år 1900.