1800-talets Göteborg

Saluhall å Skanstorget

”Drät­selkammaren har hemställt att Stadsfullmäktige måtte besluta att en allmän för­säljningsplats måtte anordnas a Skanstorget, samt att en saluhall där måtte uppföras.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: saluhallen nedanför Skansberget 1901.