1800-talets Göteborg

Arbetet inlett med tygstatsbyggnaderna

”För de nya tygstatsbyggnaderna på Qviberg har arbetet nu tagit sin början. Byggnaderna komma att ligga spridda ganska långt från kasernen uppåt skogen, kruthuset sålunda icke mindre än tusen fot från andra byggnader.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Götebogs stadsmuseum, Carlotta: Från Artillerikasernen på Kviberg. Kan ev vara från invigningen av den samma, 1895.