1800-talets Göteborg

Stadshuset

”Stadshuset, den gamla högvaktens posteringsplats, står ännu outhyrdt. Sta­den använder för närvarande de nedre lokalerna till provisorisk snickeriverkstad vid en del arbeten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: gårdsinteriör från gamla Högvakten omkring år 1903.