1800-talets Göteborg

Stängd ölkrog

”Handelsidkerskan Elimina Andersson som har s. k. hushållshandel i huset nr 4 vid Östra Skansga­tan blef i dag af poliskammaren förbju­den att vidare försälja maltdrycker till hemtning i sin butik, enär försäljningen därstädes bedrifvits på ett sådant sätt, att onykterhet befrämjats och oordningar upp­stått.

Såsom förut nämnts blef Elimina Andersson härom dagen bötfäld för olaga maltdrycksförsäljning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Skansgatan 1903.