”Bokhållaren Iva Granberg boende n:r 2 Sten Sturegatan rå­kade ganska illa ut vid 1/2, 7-tiden på aftonen den 17 dennes, då han passerade förbi Skarinska åkarestationen å Norra Hamngatan. En där stationerad ilsken häst rusade nemligen rakt på Granberg, slog omkull honom och bet honom på två ställen i armen, så att den skadade sedan ej varit arbetsför.

Skarin var i dag inkallad för poliskammaren. Den 9 december förra året hade Skarin af poliskammaren ålagts att vid 50 kronors vite hafva nämnda häst försedd med munkorg, enär han strax förut anfallit och bitit en person.

Skarin anförde att han tillsagt kusken att hästen ej finge befrias från munkorgen. Då nu kusken ej åtlydt denna order, borde Skarin ej anses vara orsak till olyckan.

Skarin kommer nu att åtalas vid polisdomstolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Norra Hamngatan ca år 1900.