1800-talets Göteborg

Helsotillståndet i Göteborg

”Från och med 16 till och med 22 dennes uppgick antalet anmälda sjukdomsfall till 311, däraf 140 i diarré, 59 lungkatarr, 14 difteri, 7 nervfeber, 5 lunginflammation, 4 reumatisk feber, 2 hvardera i skarlakansfeber, rosfeber, kikhosta och strypsjuka samt ett fall barnsängsfeber. Under samma tid halva 25 personer aflidit (11,2 på hvarje 1,000 invånare för år räknadt), däraf 6 lungsot, 5 sjukdom i kärlsystemet, 3 diarré, 2 ålderdoms samt 1 hvardera i nervfeber, tuberkulos hjärnfeber, hjärnslag, sjukdom i nervsystemet, organiskt hjertfel, bröstkatarr, lunginflamation och olyckshändelse. Sjukantalet utgjorde 22 dennes 147 å Sahlgrenska sjukhuset, 18 å Barnbördshuset, 20 å Majornas sjukhus, 37 å Barn­sjukhuset och 42 å Epidemiska sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Epidemiska sjukhuset, 1901.