”Bergslagsstationen-Skeppsbron-Jerntorget.

Från och med 1 instundande September kommer omnibustrafik att upprätthållas mellan ofvannämnda platser sålunda:

Från Bergslagsstationen hvarje 15:de minut från kl. 8,30 f. m. till kl. 9 e. m.

Från Jerntorget hvarje 15:de minut från kl. 8,35

f.m. till kl. 9,5 e. m.

Afgift 10 öre,

Göteborg i Augusti 1896.

Göteborgs Spårvägs-Aktiebolag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bergslagernas stationshus