”För tillgrepp af toja, buxbom, rosor, nejlikor och majonica i Slottsskogspar­ken nattetid voro änkan Ulrika Dahlgren och hennes son Viktor boende n:r 47 vid Koopmansgatan anmälda till poliskammaren.

Parkvakterna hade senast klockan 4,30 på morgonen 23 dennes påträffat dem i parken, då de brutit af tojagrenar m. m. Det antages att Dahlgrens försälja det tillgripna å torget.

De anmälde förklarade att de ej haft vet­skap om förbudet att taga några smågrenar från buskarna i parken — allt hvad de till­gripit — samt förnekade att de försålt dessa grenar.

De komma nu att instämmas till polisdom­stolen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Slottsskogen år 1900.