1800-talets Göteborg

Våld mot polis

”För våld mot polis var bokhål­laren Oskar Börjesson i dag inkallad till poliskammaren.

Enligt polisrapporten hade konstapeln Hansson vid 4-tiden på morgonen i förgår under sin patrullering å Ekelundsgatan utan föregående ordvexling erhållit ett så kraftigt slag i ansiktet af Börjesson med knuten hand, att mun och näsa sprungit blod samt en tand lossnat. Våldsverkaren tog genast till flykten men upphanns af konstapeln Torén å Lilla Kyrkogatan.

Konstapeln Hansson anförde vidare att han vid 1-tiden samma natt å sagde gata arresterat Börjessons broder för fylleri och förargelseväckande beteende, då äfven Oskar Börjesson var i broderns sällskap. Tre timmar senare kom Oskar Börjesson i droska åter åkande upp till Ekelundsgatan, då öfverfallet egde rum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 augusti 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stora Otterhällan. Ekelundsgatan.