1800-talets Göteborg

Våldsverkare

”Sockerbruksdrängen Andreas Eriksson Broberg hade i sällskap med Johan Ludvig Gustafson och några andra sockerbruksarbetare 31 sistl. augusti haft en fest ute i det fria vid Sannaliden, hvarvid man pokulerat friskt.

Gustafson uppgifver att han strax utanför sin bostad blifvit af Broberg med en sten tilldelad ett svårt slag öfver ena ögat. Broberg hade under festmåltiden bortkastat en brödbit, då Gustafson utropat: »Det vore bättre du gömde brödet till dina fattiga barn».

Såret blef allt mer svårartadt att Gustafson 4 dennes måste intagas på Sahlgrenska sjukhuse där han fortfarande vårdas. Läkaren kan ännu ej af göra om han får men af såret för fram­tiden.

Broberg som ingått förlikning med Gustafson bedyrade i dag inför poliskammaren att han på grund af sitt öfverlastade tillstånd vid tillfället ej hade något minne af hvad som inträffat, På grund af en del blånader på sin kropp kunde Broberg antaga att han sjelf fått stryk.

Målet uppsköts för vittnens hörande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sannalidens Bryggeri, Göteborg, Klass I, Göran Winge fann flaskan i ett soprum, Limhamsvägen 10 A-C.