1800-talets Göteborg

Rekordår för turisttrafiken på Göta kanal

”Turisttrafiken å Göta kanal kan nu anses för året afslutad. Denna trafik har i sommar varit betydligt större än något föregående år. Turisterna ha till största delen varit tyskar; därnäst i ordningen komma engelsmännen och amerikanarne. Främlingarna ha, enligt hvad som säges å kanalbåtarne, varit högst tilltalande af alla de vackra scenerier, som upprullas under vägen. Ett stort antal af turisterna har äfven besökt Kinnekulle.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: omkring år 1900.